SÅ er der trampolin igen !!!

Regeringen og kommunen har åbnet op for at indendørs idræt kan starte op igen. Kommunen skriver til os:

’Idrætshaller og øvrige bevægelseslokaler i Lyngby Idrætsby, Virumhallerne og Engelsborghallerne forventes at åbne onsdag den 10. juni 2020. Det gælder også omklædnings- og badefaciliteter.

Det er fortsat et krav, at retningslinjer og anbefalinger fra myndigheder og forbund følges.

Hvad skal foreningen være opmærksom på og tage sig af?

 • Gøre medlemmerne opmærksomme på myndighedernes generelle vejledninger om hygiejne, afstandskrav, den enkeltes sundhedstilstand osv.
 • Tilrettelægge aktiviteter med fokus på deltagerantal, herunder opdeling i undergrupper, der sikrer overholdelsen af gældende restriktioner for større forsamlinger, samt i relevant omfang overvåge dette løbende (fx frivillige/personale, der har til opgave at sikre afstandskrav samt forebygge opbygning af tætte forsamlinger).
 • Forholde sig til, om foreningens medlemmer kan benytte fælles omklædnings- og baderum på idrætsanlæggene.
 • Opfordre brugere til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning/aktiviteten mv. I det omfang der bruges fælles bolde eller andet udstyr bør de rengøres undervejs eller efter brug, ligesom brugerne bør have ekstra fokus på håndhygiejne. I tilfælde hvor redskaber ikke meningsfuldt kan afsprittes løbende under aktiviteten, afsprittes hænder løbende.
 • Opfylde krav til afstand mellem deltagere, også set i forhold til et lokales størrelse.’

Derfor har vi lavet disse regler der er gældende fra onsdag d. 10/6-2020 og til andet oplyses:

 • Vi spritter af ved ankomst til hallen.
 • Vi spritter af inden vi går i trampolinen.
 • 2 meters afstand ved opvarmning.
 • 2 meters afstand ved trampolinerne (1 springer i hvert hjørne. Maks 4 springere pr. trampolin).
 • Hvis det er muligt, møder vi op omklædt.
 • Følg ALTID træner/leders vejledninger.
 • Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
 • Del IKKE vandflasker.
 • Del IKKE hårbånd eller andet personligt udstyr.
 • INGEN øreringe til træning.
 • Har du symptomer på sygdom, skal du blive hjemme.

Kan dette ikke overholdes, bliver vi sendt hjem.

Kontaktflader rengøres jævnligt under træningen.

Overhold venligst ovenstående, så vi kan fortsætte med at springe.

Mange hilsner
Bestyrelsen