GENERALFORSAMLING

 

Vi indkalder hermed medlemmer, bestyrelse og forældre til ordinær generalforsamling:

 

Onsdag d. 10. april 2019 i klubben kl. 1930.

 

I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive budt på lidt spise og drikke.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassereren aflægger regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter der er på valg.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før ordinær generalforsamling.

 

Vel mødt
Bestyrelsen