Vi holder et informations/samtale/hyggemøde for alle springere og forældre.
Vi taler om løst og fast og måske spiser et stykke kage.
(Hvis der er en forælder eller to der vil bage kage, vil det være dejligt)
Der er ikke mødepligt, men vi vil godt opfordre til at alle møder op,.

Bestyrelsen/Trænerne