Der indkaldes til Generalforsamling onsdag d. 29. marts 2023.